Συστήματα διαχείρισης

Πολιτική ποιότητας

Με βάση την φιλοσοφία ολικής ποιότητας, δεσμευόμαστε:

 • Για σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους οργανισμούς και τους προμηθευτές μας και την αναγνώρισή τους ως συνεργάτες,
 • Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στους πελάτες μας με τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μας.
 • Διαχείριση των συστημάτων μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων,
 • Διεξαγωγή των εργασιών μας σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες και πρότυπα, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας,
 • Παροχή όλων των αναγκαίων πόρων που απαιτούνται από την άποψη της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και H & S


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Koukousoglou Trans, αναγνωρίζοντας το ρόλο μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δεσμευόμαστε να:

 • Αντιμετωπίζουμε την Υγεία & Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση ως τρόπο ζωής,
 • Λαμβάνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των κινδύνων που υλοποιεί ή μπορεί να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών μας.
 • Ενεργούμε με το δόγμα ότι όλα τα ατυχήματα μπορούν να προληφθούν. Μειώνουμε την κατανάλωση φυσικού πόρων στο ελάχιστο επίπεδο,
 • Αποφεύγουμε τα απόβλητα στις δραστηριότητές μας όσο το δυνατόν περισσότερο
 • Παρακολουθήστε την απόδοση Υγείας & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος μας και την βελτιώνουμε συνεχώς με τη συμμετοχή των εργαζομένων μας,
 • Διεξάγουμε τις εργασίες μας σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες και προδιαγραφές Υγιεινής & Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.