Χερσαίες μεταφορές

Παρέχουμε:

  • Μεταφορά ολόκληρου ή μέρος φορτίου
  • Ταχυμεταφορές
  • Μεταφορά ενδυμάτων- κλωστοϋφαντουργίας
  • Μεταφορά μέσω τρένου ή/και φορτηγού
  • ADR επικίνδυνου φορτίου
  • Μεταφορές βαρέων φορτίων
  • Αποστολές δελτίου ΑΤΑ
  • Υπηρεσία πόρτα -πόρτα
  • Άδεια τελωνείου


Για εμάς, επιχειρηματική τελειότητα σημαίνει συχνές αναχωρήσεις με ελάχιστο χρόνο μεταφοράς από το δίκτυό μας προς και από οπουδήποτε στην ΕΕ, πλήρης έλεγχος από αξιόπιστους, ανεξάρτητους περιφερειακούς μεταφορείς εμπορευμάτων και στρατηγικούς εταίρους μας.