Θαλάσσιες μεταφορές

Η Koukousoglou Trans  συνεργάζεται με ναυτιλιακές εταιρείες και εξυπηρετεί από και προς τα λιμάνια του κόσμου.